Gärstenmeier

Anna Margaretha Gärstenmeier (1693 - 1749)